Çocuğum ayaklanmaya başladı. Özerklik Dönemi (12-36 aylar): Çocuk yürümeye ve konuşmaya başladığı için anne-baba veya bakıcıya bağımlı kalma ile hareket özgürlüğünü sürdürme arzusu arasında ikilem yaşamaktadır. Çocuklar bu dönemde bencil davranışlar sergileyebilmektedir. 3 yaşında yürümekten çok koşmaya başlamaktadır. Oyun, 2 yaşın bitimine kadar tek başına, sonra 1–2 kişilik gruplar halinde gerçekleşmektedir. Dönemin etkin aktivite biçimi yürüme, koşma, tırmanma, zıplama, atlamadır.

Çocukların konuşabilmesi insanlar arası ilişkilerin genişlemesinde önemli rol oynamaktadır ve çocuk topluma dönük olmaya başlamaktadır. Bu sayede kazandığı özgüven ve özerklik duyguları sayesinde yavaş yavaş çevresini ve kendini keşfetmekte, çevre üzerinde bir denetim gücü kazanmaktadır.

3-4 yaşlarındaki çocuk, özgürce girişim ve atılganlık eylemleri göstermeye başlar. Bilinmeyen konulara büyük bir merak, girişim duygusunun da temellerini atmaktadır. Bu dönemde utandırma, ayıplama, suçluluk duygusu, cezalar ve korkutmalar özerklik duygusunun, sorma-bilme, girişim ve becerme yetilerinin gelişimini körelten davranışlardır. Çocukların merak ve keşfetme duygularının baskılanmaması için bu tür tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır.