Sporun, çocuğunuzun gelişiminde önemli bir rolü vardır.

Bugün sporun hem bir eğitim aracı olarak hem de çocuğun bedensel ve ruhsal yönden gelişmesinde katkısı önemlidir.

Spor yapmak; kemik ve kas gelişimini olumlu yönde etkiler. Aynı zamanda bütün vücudun kan akımının düzenlenmesi ve sağlıklı olma konusunda da çocuklar için büyük bir destekleyicidir. Zihinsel gelişimde çocuklar yeteneklerini öğrenirken, reflekslerini ve düşünme kapasitelerini geliştirmekte; çabuk karar verebilme, kararı uygulayabilme ve verdiği kararın sonuçlarını üstlenebilme alışkanlıklarını edinebilmektedir. Arkadaşları ile birlikte grup edinimi kazanmakta, sosyalleşmekte, kendisini ifade edebilme yeteneği kazanmakta ve en önemlisi yenmeyi ve yenilmeyi, her ikisini de kabullenebilme yetisini kazanmaktadır.

Spor yapan çocukların zamanın önemini öğrenmeleri ve disiplin kazanmaları çok daha kolay olacaktır. Öyle ki bu disiplini öğrenip yaşamlarında uyguladıkları zaman ders çalışma ve insan ilişkileri konusunda disiplinli bir birey haline gelecek ve kendi hayatının sorumluluğunu üstlenebilmeyi öğreneceklerdir. Spor sayesinde çocukların serbest zamanını doldurma problemi olmayacaktır. Televizyon karşısında saatler geçirme alışkanlığından kurtulmuş olan çocuklar bunun yanı sıra kötü alışkanlıklardan daha uzak kalacaklardır.